UWAGA KONKURS !

0

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego kartę zgłoszenia oraz opis znajdziecie poniżej:

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Opowieści z czterech stron świata – w tej baśni chciałbym się znaleźć”

 1. Organizator

Państwowy Teatr Lalki Tęcza

 1. Cele konkursu

Propagowanie wiedzy wiedzy na temat teatru lalek z różnych stron świata.

III.Warunki uczestnictwa      

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Opowieści z czterech stron świata – w tej baśni chciałbym się znaleźć”

 • Udział w konkursie jest nieodpłatny i jest skierowany dla dzieci do 12 roku życia. Prace zgłaszane są w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie szkolni.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek).
 • Format prac plastycznych – wyłącznie A4.
 • Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, kolaż, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

 

 1. Kontakt

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Magda Tramer, 601 962 305; spektakle.tecza@gmail.com

 1. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 5 października 2016 roku, na poniższy adres (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY )Państwowy Teatr Lalki Tęcza, ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej z dwóch kategorii wiekowych (przedszkole i szkoła). Nagrodą główną będzie karnet dla dwóch osób na wszystkie spektakle w ramach Międzynarodowego Konwentu Lalkarzy „Wokół źródeł” zarówno w pierwszej jak i drugiej kategorii wiekowej. Dodatkowo ufundowana zostanie nagroda publiczności. Nadesłane prace wezmą udział w głosowaniu na portalu facebook. Zwycięzca otrzyma karnet na wszystkie spektakle w ramach Międzynarodowego Konwentu Lalkarzy „Wokół źródeł”.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani 15 października 2016 roku o godzinie 11.00 podczas otwarcia Międzynarodowego Konwentu Lalkarzy „Wokół źródeł”.

 1. Publikacja prac

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 1. Uwagi dodatkowe
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Udostępnij