WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW

0

Organizowane przez Teatr Lalki „Tęcza” we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w ramach projektu „Pracownia Edukacji Teatralnej” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych warsztatach pedagogiczno-teatralnych wprowadzających w tematykę trzech spektakli z repertuaru teatru. Warsztaty dla nauczycieli służą wprowadzeniu tematów zawartych w przedstawieniu, pokazują metody pracy z uczniem w oparciu o treści zawarte w spektaklu lub oscylują wokół jej estetyki. Nauczyciele uczestniczą aktywnie w warsztacie. Poznają ciekawe formy pracy oparte na dramie z wykorzystaniem technik teatralnych oraz treningu twórczości, które mogą posłużyć do stworzenia ciekawej lekcji w kontekście obejrzanego spektaklu lub pomóc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do oglądania sztuki, jednocześnie stwarzając płaszczyznę do zrozumienia jej treści. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek obejrzenia spektaklu, z którym związane są wybrane warsztaty.

1. Warsztaty do spektaklu „Dziób w dziób” (przedspektaklowe)
Termin warsztatów: 7 września 2017 , godz.15.30
Termin spektaklu: 30 września, godz.16.00

Uwaga!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w warsztatach mają nauczyciele szkół podstawowych klas 4-7, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek biorących udział w całym projekcie „Pracownia Edukacji Teatralnej”.

2. Warsztaty do spektaklu „Trójka na głowie” (pospektaklowe)
Termin spektaklu: 2 września 2017, godz.11.00
Termin warsztatów: 8 września 2017, godz. 15.30

Uwaga!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w warsztatach mają nauczyciele szkół podstawowych klas 4-7, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek biorących udział w całym projekcie „Pracownia Edukacji Teatralnej”.
3. Warsztaty do spektaklu „Tylko jeden dzień” (pospektaklowe)
Termin spektaklu: 9 września 2017, godz. 11.00
Termin warsztatów: 9 września 2017, godz. 12.30

Uwaga!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo udziału w warsztatach mają nauczyciele szkół podstawowych klas 1-3 oraz placówek biorących udział w całym projekcie „Pracownia Edukacji Teatralnej”.

Uczestnicy otrzymują:
zestaw ćwiczeń metodycznych do samodzielnego przeprowadzenia warsztatu;
bilet na spektakl, do którego zostały opracowane warsztaty;
zaświadczenie o udziale w warsztatach wydane przez Teatr Lalki „Tęcza” i ODN;
kawę i herbatę;
oraz mnóstwo inspiracji i pomysłów do rozwijania twórczego potencjału dzieci i młodzieży oraz pogłębiania treści zawartych w obejrzanym spektaklu.

OSOBA PROWADZĄCA:
Katarzyna Piwońska – badaczka edukacji teatralnej, pedagożka teatru, redaktorka. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach badań i programów z zakresu edukacji teatralnej (Lato w teatrze, Teatroteka Szkolna, Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana).
MIEJSCE:
Teatr Lalki „Tęcza”

ZGŁOSZENIA:
do 25 sierpnia prosimy wysyłać pod adres: edukacja.tecza@gmail.com

UWAGA!!!
Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, dlatego przyjmujemy po dwa zgłoszenia z jednej placówki, pozostałe zgłoszone osoby z tej samej szkoły czy przedszkola zostaną wpisane na listę rezerwową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udostępnij