Informacje o Jednostce Organizacyjnej

1. Dyrektor Naczelny i Artystyczny – Małgorzata Kamińska-Sobczyk

2. Podstawowym przedmiotem działalności PTL "Tęcza" w Słupsku jest:
- realizacja i upowszechnienie rozmaitych form sztuki teatralnej poprzez wykonywanie utworów scenicznych i innych form parateatralnych przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzież.