Dostawa sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”