„Tęcza – mały wielki teatr” – monografia naukowa na 75-lecie Teatru Lalki Tęcza

50,00 

Tęcza – mały wielki teatr” – monografia naukowa na 75-lecie Teatru Lalki Tęcza

Artykuły napisali wybitni znawcy polskiego lalkarstwa.

Mimo naukowego charakteru – dzięki wielu ilustracjom – książka jest atrakcyjna także dla miłośników teatru, niekoniecznie zajmujących się zawodowo teatrologią.
Redaktorem publikacji jest dr Karol Suszczyński, adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku.

Tęcza – mały wielki teatr. Monografia naukowa z okazji jubileuszu 75-lecia Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku pod redakcją Karola Suszczyńskiego jest wielogłosową i wielokontekstową narracją, która w centrum badawczego namysłu ustanawia jedną z najstarszych instytucji kultury na Pomorzu. Autorzy i autorki zaproszeni do naukowej refleksji wspólnie uruchamiają interdyscyplinarny krajobraz, na tle którego oglądamy „mały wielki teatr” w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Zebrane w monografii teksty stanowią ciekawy i cenny przegląd kulturotwórczego potencjału Tęczy, badają osadzenie słupskiej sceny w przestrzeni lokalnej i krajowej, wnikliwie analizują konkretne przedstawienia i zjawiska. Publikacja przygląda się charakterowi słupskiej sceny lalkowej w kontekście semantyki, ale i samej plastyki czy wizualności; także – przez pryzmat okołoteatralnych działań edukacyjnych. Monografię zamyka skrupulatne kalendarium, którego lektura uwyraźnia znaczenie Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku w kontekście historii polskiego teatru. Ale też harmonijnie finalizuje zawarte w monografii badania i uwagi, z których wiele ma charakter otwarty, zapraszający do dyskusji, przede wszystkim zaś – do kontaktu z materią teatralnego przedstawienia.

– z recenzji dr Anny Jazgarskiej

Skip to content