Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku wydał monografię naukową
z okazji swojego 75-lecia.
Jubileuszowa publikacja opisuje najważniejsze osiągnięcia słupskiej sceny lalkowej. Tęcza, teatr założony we wrześniu 1946 przez Elżbietę i Tadeusza Czaplińskich, od początku istnienia jest ważną w regionie instytucją upowszechniającą kulturę teatralną wśród dzieci i młodzieży, budującą świadomość tożsamości lokalnej i integrującą ludność Pomorza Środkowego.
Nowa publikacja przedstawia zapis osiągnięć teatru, który z powodu swojego początkowego usytuowania (Tuchomie pod Bytowem) i szczególnego charakteru (jego pomysłodawcami byli artyści, a zarazem działacze kultury) przez wiele sezonów był teatrem objazdowym, docierającym ze swoim repertuarem do licznych miast, miasteczek i wsi, zarówno w swoim województwie, jak i w województwach ościennych.

Do stworzenia zbiorowej, naukowej publikacji poświęconej Teatrowi Lalki Tęcza w Słupsku zaproszeni zostali wybitni znawcy polskiego lalkarstwa. Redakcji podjął się dr Karol Suszczyński z Akademii Teatralnej w Warszawie.
Mimo że książka spełnia wymogi publikacji naukowej, interesujące rzeczy znajdą w niej również dawni i obecni widzowie teatralni. Dzięki bogatemu materiałowi ilustracyjnemu wydawnictwo jest atrakcyjne dla miłośników teatru niekoniecznie zajmujących się teatrologią zawodowo.

Fragment recenzji dr Anny Jazgarskiej:

„Tęcza – mały wielki teatr. Monografia naukowa z okazji jubileuszu 75-lecia Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku pod redakcją Karola Suszczyńskiego jest wielogłosową i wielokontekstową narracją, która w centrum badawczego namysłu ustanawia jedną z najstarszych instytucji kultury na Pomorzu.
Autorzy i autorki zaproszeni do naukowej refleksji wspólnie uruchamiają interdyscyplinarny krajobraz, na tle którego oglądamy «mały wielki teatr» w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Zebrane w monografii teksty stanowią ciekawy i cenny przegląd kulturotwórczego potencjału Tęczy, badają osadzenie słupskiej sceny w przestrzeni lokalnej i krajowej, wnikliwie analizują konkretne przedstawienia i zjawiska. Publikacja przygląda się charakterowi słupskiej sceny lalkowej (…) także – przez pryzmat okołoteatralnych działań edukacyjnych.

Monografię zamyka skrupulatne kalendarium, którego lektura uwyraźnia znaczenie Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku w kontekście historii polskiego teatru.”

Tu możesz pobrać publikację w postaci pdf:

Tęcza – mały wielki teatr.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Skip to content